NGF – Medlemsbrev nr. 4, 2019, Oslo 27.9.2019

Til medlemmene                                                                                                                                                                     Oslo, 27. september 2019

MEDLEMSBREV NR. 4, 2019

1 NGM 2020

NGM 2020 arrangeres i Helsinki i perioden 25.-27. mai 2020. Frist for abstracts er 1. oktober 2019. https://www.ril.fi./en/events/ngm-2020.html

2 NGF stipend

Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2019, frist 31. oktober 2019. Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på:
http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117

3 Kontakter for NGF møter

Med ny teknologi kan vi nå flere av våre NGF medlemmer ifm NGFs møter som «Eldres Forum» og «Yngres dag». Det er ønskelig å ha noen faste kontaktpersoner som kan organisere NGF samlinger lokalt da det å treffes er vel så viktig som den faglige delen.
Kan du tenke deg å være kontaktperson for ditt område så send epost til ngf@ngi.no.

4 Årshefte 2018

Dette sendes ut elektronisk via e-post, eventuelt per post til de vi ikke har e-post adresse til.
Mesteparten av informasjonen er allerede sendt ut, eller ligger på NGFs nettsider.

5 NGF 70 år

Hvordan bør det markeres at NGF er 70 år i 2020? Ønsker du å være med på å arrangere en markering eller har ideer om dette, ta kontakt med ngf@ngi.no.

6 Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

7 Kurs og konferanser

nformasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

Husk:
Kurs i armert jord 29. oktober 2019
Kurs i peleveiledningen 6. – 7. november 2019
Geoteknikkdagen 22. november 2019

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Carsten Hauser
Sekretær