NGF – Medlemsbrev nr. 3, 2020, Oslo 29.4.2020

Til medlemmene                                                                                                                                                                    Oslo, 29. april 2020

MEDLEMSBREV NR. 3, 2020

1. NGFs generalforsamling

Det er foreløpig ikke klart når vi kan gjennomføre generalforsamlingen. Oppdatert informasjon vil bli gitt når vi vet mer..

2. Program

Følgende aktiviteter planlegges:

  • ??: Generalforsamling og Når telen går.
  • 27. okt.: Kurs og årsmøte til geosyntetkomitéen
  • 27. nov.: Geoteknikkdagen m/Bjerrum foredrag.

Informasjon legges ut på NGFs websider når detaljene er avklart.

3. Geoteknikkdagen 2020

Vi må planlegge for at Geoteknikkdagen vil bli holdt også i år. Vi ber derfor om forslag til
artikler innen 31. mai 2020. Bedriftene bes samle og prioritere sine forslag og sende dem til
ngf@ngi.no.

4. ISSMGE’s online «Virtual University»

ISSMGE har utviklet syv kurs:

Course 1: Risk-Mitigation, monitoring & Observational Methods
Course 2: In Situ Testing
Course 3: Earthquake Engineering
Course 4: Foundations
Course 5: Soil Characterization
Course 6: Geo-Engineering Education
Course 7. Unsaturated Soil Mechanics

In addition, there are many webinars available online. Please visit the ISSMGE website to find out
more details as follows:

http://virtualuniversity.issmge.org/

5. ICSMGE 2021 – frist for abstracts er utvidet til 31. mai 2020

Vi viser til eposten av 6. mars 2020 hvor vi informerte om endret innleveringsrutine og utvidet innleveringsfrist. Fristen er nå utvidet enda en gang og er nå 31. mai 2020. Abstracts skal innleveres direkte til ICSMGE 2021:

http://icsmge2021.org/abstracts.php

6. Ny teknisk komite TC221 – Tailings and Mine Wastes

ISSMGE har annonsert at en ny teknisk komite er opprettet:

A new TC221 on Tailings and Mine Wastes has been created. The importance of this TC is explained by the large amounts of granular residues produced by mining operations, which generate the need of large structures, such as tailings dams, rock waste dumps, leaching heaps, among others. These mine wastes must be handled and stored in a stable manner, in a technical frame that has to conciliate both economic restrictions as well as environmental sustainability. Unfortunately, the catastrophic failures of tailings dams that have occurred recently in Canada (Mount Polley), Australia (Cadia Gold Mine) and Brazil (Fundao and Brumadinho dams) suggests that the current state of practice has an insufficient set of regulations, government controls, provisions and geotechnical knowledge that are urgently necessary to face and improve.

TC221 aims to disseminate and develop knowledge and practices on tailings and mine wastes, to interact with industry and overlapping groups working in these areas, and to promote cooperation and exchange of experiences in tailings and mine wastes.

The members of the TCs have to be nominated by the Member Societies. Each society can appoint two «Nominated Member» and no limits on the number of «Corresponding Member». Accordingly, it is highly appreciated that all those who want to participate in the TC221, take contact with their corresponding Member Society in order to be appointed in this TC. Om du er interessert å bli medlem av komiteen, kontakt NGF på ngf@ngi.no

7. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

8. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

9. Byggegropveileder

Byggegropveilederen er nå trykket, og vil så snart som mulig bli annonsert under publikasjoner for salg på www.ngf.no. Vi beklager at dette har tatt tid, og må be om litt mer tålmodighet ifm utsendelsen. Hjemmekontor i disse tider, og pakking og utsendelse er ingen optimal kombinasjon, men bestillingene vil bli håndtert fortløpende. For de som deltok på kurset i 2018 er eksemplarene sendt bedriftene for videreformidling internt.

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING
Carsten Hauser
Sekretær