NGF – Medlemsbrev nr. 3, 2019, Oslo 27.8.2019

Til medlemmene                                                                                                                                                                        Oslo, 27. august 2019

MEDLEMSBREV NR. 3, 2019

1. Referat fra generalforsamlingen 27. mars 2019

Referent: Geraldine Sørum
Det var 68 personer tilstede med stemmerett.
Innkalling: Godkjent.
Årsberetning: Godkjent.
Regnskap: Godkjent.
Budsjett 2019: Godkjent. Styret tok spesielt opp budsjett posten med støtte til oversettelse av standarder. Posten ble godkjent.

Kontingent 2020
Kontingenten for 2020 vil bli:

Enkeltmedlemmer kr 400,-
Støttemedlemmer I kr 15 000,-
Støttemedlemmer II kr 7 500,-
Støttemedlemmer III kr 2 500,-

 

Valg:

Forslagene fra Rådgivende utvalg ble godkjent.

Styre:

Vegard Woldsengen, leder (på valg 2020)
Magnus Hagen Brubakk, nestleder (på valg 2021)
Carsten Hauser, sekretær (på valg 2021)
Sigurd Holo Leikarnes, styremedlem (på valg 2021)
Hanne Ottesen, styremedlem (på valg 2020)
Trude Ørbech, varastyremedlem (på valg 2020)
Medlemsbrev nr. 3, 2019

Rådgivende utvalg:

Magnus Rømoen (på valg 2021)
Toril Wiig (på valg 2022)
Kristian Aunaas (på valg 2020)
Laurits Bjerrums Minnefond:
Corneliu Athanasiu (på valg 2022)
Frode Oset (på valg 2021)
Kjell Karlsrud (på valg 2023)

Revisorer:

Einar Lyche (på valg 2020)
Kyrre Emaus (på valg 2020)

Grete Tvedt fikk takk for sin innsats:

  • Styremedlem 2013
  • Leder 2014-2015
  • Rådgivende utvalg 2016-2019

Geraldine Sørum fikk takk for sin innsats som sekretær 1989-2019.

Årsberetning og regnskap for Laurits Bjerrums Minnefond

Årsberetningen ble muntlig presentert og trykkes i årsheftet. Beretningen og regnskap ble godkjent.

Eventuelt

Styret av LBM har foreslått å legge ned minnefondet og, opprette en NGF komité for
Laurits Bjerrum Foredraget. Informasjon var sendt ut ved medlemsbrev 2, 2018 og
medlemsbrev 2, 2019. Forslaget fikk ingen stemmer imot i 2018, og ingen imot på denne
generalforsamlingen. Forslaget er dermed godkjent. Det ble stilt spørsmål om hvem som
velger komitéen. Komitéen blir de som har vært medlemmer av minnefondet. Komitéen
foreslår selv endringer i sammensetning som alle andre komitéer.

2 NGF stipend

Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2019, frist 31. oktober 2019.
Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på:
http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117

3 Nye ISSMGE tekniske komitéer

ISSMGE har opprettet to nye tekniske komitéer:

TC219 – System Performance of Geotechnical Structures
TC220 – Field Monitoring in Geotechnics

Informasjon finnes her:

https://www.issmge.org/committees/technical-committees/applications/system-performance
https://www.issmge.org/committees/technical-committees/applications/field-monitoring.

Medlemmer som ønsker å delta i komitéene bes sende en henvendelse til ngf@ngi.no med informasjon om du ønsker å være en «voting member» eller «corresponding member» NGF kan bare foreslår to «voting members», men ubegrenset «corresponding members».

4 Årshefte 2018

Dette sendes ut elektronisk via e-post, eventuelt per post til de vi ikke har e-post adresse til.
Mesteparten av informasjonen er allerede sendt ut, eller ligger på NGFs nettsider.

5 Are we overdesigning? – a chance to benchmark your company’s design methods

The Corporate Associates Presidential Group of the ISSMGE is running a survey on design practices. The survey consists of ten everyday geotechnical design problems (footings, slopes, piles, etc.) on two soil profiles, sand and clay for which field and laboratory test
results are provided. Participants are invited to submit their designs for as many or as few of the problems as they choose. The results from across the world will be compared and the preliminary findings will be presented at the Asian Regional Conference in Taipei in
October 2019. A full analysis of the results will be presented at the International Conference in Sydney, 2021.

Participating in this survey provides companies with an ideal opportunity to benchmark their design practices against those used in other parts of the world. How conservative are your design procedures or, on the flip side, how close are you sailing to the wind? We encourage all members of the ISSMGE to participate in the survey.

Details of the survey can be found on the ISSMGE web site at https://www.issmge.org/news/are-we-overdesigning-a-survey-of-international-practice. The closing date for the results to be published at the Asian Regional Conference is 2nd August 2019. However, we will be able to incorporate responses received after this date into the final report for Sydney 2021.

6 IS-2020 Cambridge – nominations for ISSMGE Bright Spark Lecturer

As part of the IS-Cambridge 2020 conference there will be a Bright Spark Lecture and we are looking for nominations for the recipient. Nominations must be submitted by 30 September 2019 so if you can share the details via social media and on your website, that
would be appreciated.

To be eligible, outstanding and promising young geotechnical professionals/academics must be 36 years of age or under at the last day of the conference. The awardee will be invited to give a 20-minute presentation at the IS-Cambridge 2020 conference and write a paper that will be published in the IS-Cambridge 2020 proceedings. An “ISSMGE BRIGHT SPARK LECTURER” certificate will be presented either by the President or his/her representative. For further information see attached document.

7 Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

8 Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

Husk:
Kurs i armert jord 29. oktober 2019
Kurs i peleveiledningen 6. – 7. november 2019
Geoteknikkdagen 22. november 2019

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

Carsten Hauser
Sekretær

 

Vedlegg: