NGF – Medlemsbrev nr. 1, 2021, Oslo 9.2.2021

 

Til medlemmene                                                                                                                                                                      Oslo, 9. februar 2021

MEDLEMSBREV NR. 1, 2021

1. Generalforsamling

Styret har valgt å holde årets generalforsamling 25. mars 2021.

Vi minner om avsnitt 3(i) i §13 av NGFs lover, og ber om at saker som ønskes tatt opp i
generalforsamlingen sendes sekretariatet innen 26. februar 2021.

2. Når telen går – 2021

Arrangementet holdes som et webinar 25. mars 2021. Programmet er under avklaring, men
sett av tid mellom kl.12 – kl. 16.

3. Geosyntetkomiteen

Geosyntetkomitéen holder årsmøte 24. februar 2021, se vedlagt invitasjon.

4. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

5. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Carsten Hauser
Sekretær

 

 

Vedlegg:
Agenda for årsmøte 2020/2021 Geosyntetkomiteen i NGF og IGS Norge

Har dere som mottar dette på papir en e-post adresse, så vennligst gi beskjed til: christine.oien@ngi.no.