NGF – Medlemsbrev nr. 1, 2019, Oslo 6.2.2019

 

Til medlemmene                                                                                                                                         Oslo, 6. februar 2019

MEDLEMSBREV NR. 1, 2019

1. Medlemsmøte 7. mars 2019

NGFs Eldres Forum inviterer til et møte om «Hva har vi lært – (og kanskje siden glemt?)». Se
vedlegg for mer informasjon. På grunn av matbestilling, er det påmelding til NGF:
christine.oien@ngi.no, evt. mob. 975 14 207 innen 1. mars 2019.

2. Generalforsamling

Styret har valgt å holde årets generalforsamling 27. mars 2019.
Vi minner om avsnitt 3(i) i §13 av NGFs lover, og ber om at saker som ønskes tatt opp i
generalforsamlingen sendes sekretariatet innen 4. mars 2019.

3. Fag- og yrkesutdanning for boreriggoperatører

Utdanningsdirektoratet har lagt ut et forslag på høring, med frist 21. februar 2019.
Les mer og svar på høringen her: https://hoering.udir.no/Hoering/296

4. Program

Følgende aktiviteter planlegges:

  • 7. mars Eldres Forum
  • 27. mars Når telen går, samt generalforsamling
  • 4. juni Yngres Dag. Har du forslag til foredrag, ta kontakt med jon-michael.josefsen@ngi.no , el. tlf.: +47 415 72 758

Informasjon legges ut på NGFs websider når detaljene er avklart.

5. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:

6. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

Et nylig meldt kurs er:

 

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING
Geraldine Sørum
Sekretær

Vedlegg:
Hva har vi lært – (og kanskje siden glemt?)

Har dere som mottar dette på papir en e-post adresse, så vennligst gi beskjed til:
christine.oien@ngi.no.