Workshop – FoU-prosjektet «Saltstabilisering av kvikkleire (SAK) 12. september 2019

Se invitasjonen her