PELEDAGEN 2018, Torsdag 30. august 2018, Gamle Museet, Oslo


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Norsk Geoteknisk Forening og Den norske Pelekomité har igjen gleden av å invitere til Peledagen.

Peledagen har som mål å samle og engasjere hele Norges pelemiljø – fra byggherrer, prosjekterende ingeniører, utførende entreprenører til leverandører, i tillegg til våre nordiske kolleger.

Arrangementet er ikke et tradisjonelt pelekurs, men vil rette fokus mot løsninger, metoder, erfaringer og utfordringer med forskjellige typer pelearbeider både i teori og praksis.

Det vil bli flere presentasjoner med spenstige prosjekteksempler, samt et bredt utvalg av interessante fagtemaer. Noen utvalgte smakebiter fra Peleveiledningen 2018, som er på trappene, kommer også.

Peledagen skal være en uformell møteplass der hele pelebransjen samles. Komitéen håper at dagen danner grunnlag for å knytte nettverk, dra i gang diskusjoner og ikke minst skape god, kollegial stemning.

Sensommerdagen avsluttes med en felles middag på Justisen i Møllergata.

 

Vel møtt til Peledag 2018!

Link til arrangement og påmelding

#peledagen2018 #godpraksisigrunnen