Frostdagen 2019 – 19.11.2019


Arrangementdetaljer

 • Date:
 • Kategorier:

Kjære alle medlemmer av Frost i Jord komiteen og andre frost-/teleinteresserte!

Her kommer invitasjon til Frostdagen 2019!

Dato: tirsdag 19. november

Sted: Norges Geotekniske Institutt (NGI), Sognsveien 72, Oslo (samme sted som i fjor)

Tid: 09:30-17:00

Frost i Jord komiteen har også i år gleden av å invitere til en ny Frostdag fylt med meget interessant og aktuelt innhold. Det foreløpig programmet ser slik ut:

Permafrost:

 1. Application of cone penetration testing in permafrost (Graham Gilbert, NGI)
 2. An experimental study of thermal properties and the influence on the ground thermal regime in permafrost soil (Idun Eiken, masteroppgave UNIS)
 3. Rock-slope failures in Norway – temporal development and climatic conditioning (Paula Hilger, NGU/UiO)
 4. 3 tiår med dype permafrostfrosttemperaturer i Longyearbyen og Svea (Kjersti Gisnås, NGI)
 5. Svalbard Globale Frøhvelv – Rehabilitering av adkomsttunnel 2018-2019 (Arne Instanes, Instanes AS).

Sesongfrost:

 1. Svalbard Globale Frøhvelv – Grunnfrysing som hjelpemiddel ved rehabiliteringen (Anne Lise Berggren, GEOFROST)
 2. Frost protection of roads and railways (Inge Hoff, NTNU)
 3. Modellering basert på data fra forsøksfelt sør for Trondheim (Jostein Aksnes, Statens vegvesen)
 4. Endringer i krav til frostdimensjonering av veg (Kjell Arne Skoglund, Statens vegvesen)
 5. Frostsikring/finrensk i tunnel –  E39 Svegatjørn-Rådalprosjektet (Ingunn Glenjen, Statens vegvesen)

Arrangementet er gratis for alle deltakere, inkludert lunsj.

Årsmøte i Frost i jord komiteen vil bli arrangert i forlengelse av lunsjpausen.

Endelig program og sakliste for årsmøtet kommer når alt er klart.

Du kan allerede nå melde deg på ved å klikke deg inn på nettsidene våre: fij.no

Del gjerne invitasjonen med kolleger du tror kan være interessert i å delta.

På vegne av styret i Frost i Jord komiteen,

Jostein Aksnes