NGF – Medlemsbrev nr. 5, 2020, Oslo 30.6.2020

Til medlemmene                                                                                                                                                                    Oslo, 30. juni 2020

MEDLEMSBREV NR. 5, 2020

1. NGFs generalforsamling – «referat»

Planlagt generalforsamling i NGF (31. mars 2020) var besluttet utsatt pga coronaviruset. Styret så det som svært vanskelig å gjennomføre en normal generalforsamling i 2020 og derfor valgte å gjennomføre generalforsamlingen via post/epost. Relevant materiale var sendt ut med
medlemsbrev nr. 2 den 17. mars 2020 og på nytt med medlemsbrev nr. 4 den 19. mai 2020. Medlemmene var gitt frist til 10. juni 2020 for å gi eventuelle kommentar. Ingen kommentar er mottatt og sakene ansees som godkjent av medlemmene.

1. Styrets årsberetning – godkjent
2. Regnskap for 2019 – godkjent
3. Økonomiske disposisjoner etter årsskiftet med budsjett for 2020 – godkjent
4. Fastsettelse av kontingent for 2021 – godkjent

Kontingenten for 2021 vil bli:

Enkeltmedlemmer kr 400,-
Støttemedlemmer I kr 15 000,-
Støttemedlemmer II kr 7 500,-
Støttemedlemmer III kr 2 500,-

5. Valg av leder, nestleder, ett styremedlem og varastyremedlem¸ valg av medlem til NGFs
rådgivende utvalg, og valg av revisorer.

Forslagene fra Rådgivende utvalg ble godkjent.

Styre:

Leder Magnus Hagen Brubakk (på valg 2022)
Nestleder Hanne Ottesen (på valg 2021)
Styremedlem Sigurd Holo Leikarnes (på valg 2021)
Styremedlem: Trude Ørbech (på valg 2022)
Sekretær: Carsten Hauser (på valg 2021)
Varastyremedlem: Ragnhild Saarem (på valg 2022)

Rådgivende utvalg:

Magnus Rømoen (på valg 2021)
Vegard Woldsengen (på valg 2023)
Toril Wiig (på valg 2022)

Revisorer:

Arne Engen (på valg 2021)
Lars Mørk (på valg 2021)

6. Avslutningsberetning og regnskap for Laurits Bjerrums Minnefond – godkjent

7. Eventuelt innkomne forslag

Ingen.

2. Takk for innsatsen

Vi takker følgende for innsats i diverse verv:

Vegard Woldsengen: Varastyremeldem 2014-2015, styremeldem 2016-2017 og leder 2018-2020
Kristian Aunaas: Rådgivende utvalg 2014-2020, og styreverv før det
Einar Lyche og Kyrre Emaus: revisorer 2017-2020

3. Melding 10 – revidert

NGF Grunnundersøkelseskomiteen har en stund arbeidet med å revidere NGF Melding 10; NGFs beskrivelsestekster for grunnundersøkelser.

Meldingen er nå ferdigstilt etter høringsutgaven som ble sendt ut i fjor sommer. Meldingen er lagt ut på NGF sine hjemmesider og er vedlagt her.

Høringsutgaven til Melding 10 skapte engasjement og det kom inn en god del høringsuttalelser. Komitéen har derfor sammenstilt alle kommentarene i et dokument, se vedlegg.

4. NGF stipend

Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2020, frist 31. oktober 2020. Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på:
http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117

5. Program

Følgende aktiviteter planlegges:

27. okt.: Kurs og årsmøte til geosyntetkomitéen
27. nov.: Geoteknikkdagen m/Bjerrum foredrag.

Tidligere meldt stabilitetskurs er utsatt til 2021 i påvente av revidert kvikkleireveileder.

Informasjon legges ut på NGFs websider når detaljene er avklart.

6. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:

www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

7. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Carsten Hauser

Sekretær

 

Vedlegg:
Melding 10

Høringsuttalelser