LBM Stipend

Stipend er tidligere blitt utdelt til:

Oddvin Tokheim 1976

Trond Dahle 1981

Gunnar Aas 1986