LBM Styret

Steinar Nordal (steinar.nordal@bygg.ntnu.no)
NTNU Institutt for geoteknikk
Høgskoleringen 7A
7491 Trondheim
Tlf: 73 59 45 94

Kjell Karlsrud (kk@ngi.no)
Norges Geotekniske Institutt
Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 OSLO
Tlf: (+47) 905 09 808

Frode Oset (frode.oset@vegvesen.no)
Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
Tlf.:02030

Oppdat. April 2016