Rådgivende utvalg

Formål:

  • virke som et råd for styret, samt som valgkomité
  • gi innstilling til valg til alle verv som skal besettes ved valg på den ordinære generalforsamling, samt til utnevnelse av æresmedlemmer

Kontaktinformasjon:

Medlem Firma/institusjon Funksjon E-post
Magnus Rømoen NGI Leder magnus.romoen@ngi.no
Vegard Woldsengen Geovita Medlem vwo@geovita.no
Toril Wiig NVE Medlem towi@nve.no