Pelekomitéen

Formål:

Pelekomitéen skal:

  • Representere det norske fagmiljøet innenfor peling. Sammensetningen av komitéen skal gjenspeile dette
  • Initiere forskning og utvikling på peler og nye fundamenteringsmetoder
  • Bidra til standardiseringsarbeid
  • Holde kontakt med pelemiljøer i andre land
  • Arrangere pelekurs i samarbeid med NGF
  • Utarbeide og utgi Peleveiledningen

Kontaktinformasjon

Leder Torbjørn Johansen, Geovita (tjo@geovita.no)

Planer for 2021

I 2021 skal komiteen jobbe med temaer som er kommet opp etter lanseringen av den reviderte Peleveiledningen. Videre skal det utarbeides et rettelsesblad til veiledningen. Det planlegges et webinar når rettelsesbladet er ferdig.
Komiteen skal også gi innspill til revisjon av Eurokode 7 mhp. peler.

Årsberetning for 2020

Sammensetning 2020:

Medlem Firma/instutisjon Funksjon
Torbjørn Johansen Geovita Leder
Annette Jahr Multiconsult Sekretær
Gunhild Hennum Norconsult Medlem
Thomas Sandene NGI Medlem
Anders Qviller Kynningsrud Medlem
John-Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem
Frode Oset Statens vegvesen Medlem
Joachim Helgesen  Multiconsult Medlem

Aktiviteter i 2020:

Aktivitetene i 2020 ble sterkt preget av Covid-19 pandemien og nedstengningen av samfunnet.
Peledagen 2020 som var planlagt tidlig på høsten 2020 ble avlyst. Komiteen har holdt et minimum aktivitetsnivå gjennom møter på nett hvor oppdatering og retting av emner i veiledningen har stått i fokus.

Peleveiledningen har egen e‐postadresse: peleveiledningen@multiconsult.no Det presiseres at Peleveiledningens postkasse ikke har noen supportfunksjon eller kan brukes til bestilling av PV2019, men den er ment som en kanal der NGF‐medlemmer kan sende inn trykkfeil, korreksjoner, evt. mangler, innspill og kommentarer til Peleveiledningen 2019, samt ønske om emner som komitéen skal behandle i sitt videre arbeid.

Årsberetning for 2019

Sammensetning 2019:

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Arne Eigeland Vedal Leder
Annette Jahr Multiconsult Sekretær
Gunhild Hennum Norconsult Medlem
Kjell Karlsrud NGI Medlem
Anders Oviller Kynningsrud Medlem
John-Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem
Torbjørn Johansen  Geovita Medlem
Frode Oset  Statens vegvesen Medlem
Lars Narvestad Aas-Jakobsen Medlem

I tillegg har Andreas Andenæs (tidligere Multiconsult, nå Christie & Opsahl) og Joachim Helgesen (Multiconuslt) vært med som henholdsvis sekretær i starten av året og som medlem i slutten av året.

Aktiviteter i 2019:

I 2019 har komiteen ferdigstilt Peleveiledningen i trykket format. Komiteen har i tillegg planlagt pelekurs på Gardermoen i samarbeid med kurskomiteen. Kurset ble avholdt i november og ble en suksess med 233 registrerte deltakere og en godt besøkt utstilling. Flere av komiteens medlemmer holdt også innlegg på kurset. Det har vært avholdt flere arbeidsmøter i komiteen i forbindelse med de to aktivitetene over. Det har vært noen utskiftninger i løpet av året. Etter pelekurset i november overtok Torbjørn overtok som leder av komiteen, og Thomas Sandene (NGI) overtok etter Kjell Karlsrud som medlem.

Peleveiledningen har egen e‐postadresse: peleveiledningen@multiconsult.no

Det presiseres at Peleveiledningens postkasse ikke har noen supportfunksjon eller kan brukes til bestilling av PV2019, men den er ment som en kanal der NGF‐medlemmer kan sende inn trykkfeil, korreksjoner, evt. mangler, innspill og kommentarer til Peleveiledningen 2019, samt ønske om emner som komitéen skal behandle i sitt videre arbeid.