Komité for geodynamikk og vibrasjoner

Kontaktinformasjon:

Jörgen Johansson (NGI),  tlf: 91249616,  jorgen.johansson@ngi.no

Sammensetning:

Komiteens/sekretariatets sammensetning er som følger:

Medlem Firma/institusjon Funksjon Valgt i perioden
Amir Kaynia NGI Leder
Gudmund Eiksund NTNU Medlem
Jörgen Johansson NGI Medlem
Brian Carlton NGI Medlem X
Dominik Lang NGI Medlem X
Roy Nalbant Multiconsult Medlem X
Mirjam Dons Multiconsult Medlem X

Aktivitet i 2018

Aktivitet Fordel for NGF/Norge
Samarbeid med KTH, Trafikverket, NCC og BaneNOR om en felles søknad på vibrasjoner fra høyhastighetstog
  • Samarbeid mellom svenske og norske organisasjoner på dette tema.
  • En artikkel basert på tidligere samarbeid er sendt til ECSMGE 2019
Samarbeid med KTH og Dynapac i Sverige om bakkevibrasjoner fra vibrovals
  • Samarbeid mellom svenske og norske organisasjoner på dette tema
  • Deltakelse i CCC symposium i Vienna
  • Har startet dialog med NVE og andre samarbeidspartner i «NIFS» for mulige prosjekter i Norge.
Deltakelse på Nordic Ground Vibration Day (NGV 2018) på NTNU med fokus på peleramming
  • Presentasjon på seminaret
Revisjon av Eurocode 8, Del 5 – Deltakelse i møte i Paris i mai 2018
  • Spesielle grunntyper i Eurocode 8, spesielt viktig mht. norske grunnforhold
Revisjon av Eurocode 8, Del 5 – Møte i Athens i juli 2018
  • Gjenspeile norske interesser i Eurocode 8-5

 

Videre 2019

Aktivitet Fordel for NGF/Norge
Deltakelse i møte om Eurocode 8, Deler 1 og 5 for neste revisjon Dette er en viktig sak for geoteknikkmiljøet i Norge ifm. Eurocode 8 som ikke på en tilfredsstillende måte tar hensyn til grunnforhold i Norge.
Fortsatt samarbeid med KTH/NCC og BaneNor på en felles søknad om høyhastighetsbane til Interreg/EU Det er viktig å dele erfaringer med Sverige på dette tema og bidra til nye retningslinjer og nye felles prosjekter.