Medlemskapsregistrering

Om medlemskap

Som medlemmer kan opptas personer med geoteknikk som hovedyrke. Dessuten kan opptas personer som gjennom sin virksomhet har vitenskapelig eller praktisk tilknytning til geoteknikk.
Studenter som tar sitt avsluttende eksamensarbeid i geoteknikk kan opptas som studentmedlemmer.

Videre kan firma og institusjoner innenfor geoteknikk, eller som gjennom sin virksomhet har vitenskapelig eller praktisk tilknytning til geoteknikk, opptas som støttemedlemmer.
Støttemedlemmer har ikke plikter og rettigheter som ordinære personlige medlemmer og har ikke stemmerett på foreningens møter og generalforsamling.

Støttemedlemmer kan av styret gis spesielle rettigheter i form av adgang til annonsere i medlemsbrev, årsberetning m.v.
Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Søknader om personlig medlemskap må inneholde opplysninger om relevant utdanning, praksis og interessefelt.

 

1. Søke personlig medlemskap/endre data i medlemsregister 
2.Søke støttemedlemskap bedrift