Geosyntetkomitéen – IGS-Norge

Formål:

 • Å samle, evaluere, formidle og fremme kunnskap om alle forhold som er relevante for geosyntetisk
  og relatert materiale
 • For å forbedre kommunikasjon og forståelse angående geosyntetiske og relaterte materialer og deres
  applikasjoner
 • Være et forum for dialog og meningsutveksling mellom medlemmene.

Kontaktinformasjon:

Per Kristian Hoel (GeoSolution) Tlf: 97775000 pkh@geo-solution.no

Styresammensetning i 2020:

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Arnstein Watn WatnConsult AS Leder
Harald Ihler Viacon AS Sekretær
Martin Sandbakken Feiring Bruk AS Medlem
Tseday Damtew CIWI AS Medlem
Henning Sørensen Ahlsell AS Medlem
Per Kristian Hoel Geo Solution AS Medlem

Årsberetning for 2020

På grunn av pandemien ble det planlagte Årsmøtet med miniseminar avlyst, og andre aktiviteter satt
på vent.

Det er avholdt 7 styremøter.

Arnstein Watn og Per Kristian Hoel har deltatt i 7 møter om IGS Nordic samarbeidet. Per Kristian Hoel har utarbeidet nye By Laws som er sendt til IGS International

De som vil delta i interimsstyret for dannelsen av IGS Nordic er:

 • Arnstein Watn WatnConsult AS
 • Per Kristian Hoel Geo Solution AS
 • Harald Ihler Viacon AS
 • Martin Sandbakken Feiring Bruk AS

Revisjonen av Hjemmesiden og Geosynteguiden er godt i gang, men da dette er en dynamisk side revideres de fortløpende.

Planer for 2021

 • Vi vil sammen med Finland, Sverige, Danmark og Island arbeide for å etablere et nordisk IGS Chapter
 • Dersom pandemien tillater det, vil vi sammen med det nye IGS Nordic arrangere et nordisk seminar om geosynteter i miljørettede konstruksjoner
 • Fortsette revisjonen av Hjemmesiden og geosyntetguiden
 • Andre aktiviteter er satt på vent til Covid19 er under kontroll