Videreutdanningskomitéen

Formål:

  • Foreslå, og initiere kurs i regi av NGF
  • Sette ned kurskomitéer
  • Administrere samarbeid med kursarrangør

Kontaktinformasjon:

Kristian Aunaas (Norconsult) Tlf: 95039937 Kristian.Aunaas@norconsult.com

Komitéens sammensetning:

Medlem Firma/institusjon
Kristian Aunaas Norconsult
Ole Tryggestad Multiconsult
Veslemøy Gardå Vegdirektoratet
Vidar Gjelsvik NGI
Sølve Hov NGI

Aktiviteter i 2020:

  • Sølve Hov erstatter Vidar Gjelsvik i overgangen 2020/2021.
  • Satt ned komité for temadag Jordskjelv. Temadagen ble utsatt fra 2020 som følge av korona.
  • Oppdatert 5-års kursplan.
  • Det er avholdt 4 møter i komiteen i 2020. Øvrig kommunikasjon har foregått på epost.
  • Det planlegges for fire kommende kurs/seminarer, temadag om jordskjelv (2021), Frost i jord (2022), Stabilitet (2021), temadag Uavhengig kontroll (2021