Sjekklister for Eurokode 7 del 1

NGFs sjekklister er per dags dato ikke oppdatert ift. de nye standardene. Sjekklistene benyttes på eget ansvar.

Under finnes pdf av sjekklister utarbeidet av en komité nedsatt av NGF.

Det er totalt utarbeidet 11 stk sjekklister med hensyn til bruk av Eurokode 7 del 1 . En liste omhandler punkter både fra Eurokode 0 og Eurokode 7 del 1. Det er ikke laget egen liste for Eurokode 7 del 2.
Følgende filer kan lastes ned:

1. NGF E7 sjekklister (pdf)
2. Sjekkliste_E0_og_E7_kap_2 (doc)
3. Sjekkliste_kap_2.8_geot_prosj_rapport_ (doc)
4. Sjekkliste_kap_3_geotekniske_data_ (doc)
5. Sjekkliste_kap_4_Utførelseskonstroll (doc)
6. Sjekkliste_kap_5_fylling,_grunn (doc)
7. Sjekkliste_kap_6_sålefund_usjekket (doc)
8. Sjekkliste_kap_7_peler (doc)
9. Sjekkliste_kap_8_forankringer (doc)
10 .Sjekkliste_kap_9_støttekonstruksjon (doc)
11. Sjekkliste_kap_10_hydraulisk_brudd (doc)
12. Sjekkliste_kap_11-12_stab_skjær_fyll (doc)

13. Sjekklister Prosjektering NGF (.xlsx)