Om NGF

Norsk geoteknisk forening (NGF) skaper kontakt i det norske geotekniske miljø for å lette utvekslingen av kunnskaper og erfaringer om geotekniske spørsmål. NGF arbeider i det norske geotekniske miljø med gjennomføring av møter, kurs og seminarer, utarbeidelse av nasjonale veiledninger og internasjonal kontakt. NGF er tilknyttet International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Medlemskap i foreningen kan være personlig eller for bedrifter/organisasjoner som støttemedlem.

The Norwegian Geotechnical Society (NGF) establishes contact within the Norwegian geotechnical milieu in order to promote the transfer of knowledge and experience of geotechnical issues. NGF works within the Norwegian geotechnical milieu by holding meetings, courses and seminars; by preparation of national guidelines and through international contact. NGF is affiliated to the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Membership in the society can be personal or for companies/organizations as support members.