Byggegropkomitéen

Formål:

  • Være en pådriver for å etablere en plattform for bransjen slik at skader og uforutsette kostnader kan reduseres i forbindelse med byggegroper
  • Holde NGFs medlemmer ajour på metoder og tiltak
  • Arrangere kurs i veiledningens innhold i samarbeid med NGF

Kontaktinformasjon:

gunvor.baardvik@ngi.no
Byggegropveiledningen@ngi.no

Planer for 2021:

Nå som Byggegropveiledningen foreligger, vil fokuset være å spre kunnskapen på best mulig måte.
Komiteen vil bidra til at NGF og NGFs medlemmer kan være ajour på utviklingen av nye metoder,
og oppdatert på de vi benytter i dag, for eksempel i lys av kostnader, merarbeid, regelverk og
bærekraft.

Figurene vil bli gjort tilgjengelige på NGFs nettsider, slik at alle kan laste de ned og bruke de. Det
er også mulig å benytte veiledningen som et hjelpemiddel i undervisningen på høyskoler og
universitet.

Årsberetning for 2019 og 2020

Sammensetning i 2019/2020:

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Gunvor Baardvik NGI Leder
Tone Smaavik NGI Sekretær
Vidar Ellefsen Golder Associates AS Medlem
Kristian Aunaas Norconsult Medlem
Torgeir Haugen NGI Medlem
Veslemøy Gardå Statens vegvesen Medlem
Guro Brendbekken Multiconsult Medlem
Stian Kalstad Løvlien Georåd Medlem
Klara Då Bane NOR Medlem
Sigbjørn Rønning NGI Medlem
Astri Eggen Veidekke ASA  Medlem
Carsten Hauser NGI  Medlem

Aktiviteter i 2019 og 2020:

Arbeidet i 2019 har bestått i å ta inn alle høringskommentarer til Byggegropveiledningen, oppgradere alle figurer og lage en trykkeklar utgave. Det var ingen møteaktivitet i 2019, men alle medlemmer og medforfattere har bidratt i opprettings- og korrekturarbeid.

Veiledningen kom ferdig trykket i mars 2020, like etter at landet stengte ned på grunn av Covid 19-tiltakene. På grunn av pålagt hjemmekontor tok derfor utsending av boka til de som hadde bestilt den litt lengre tid enn det ville gjort under normale forhold, men det gikk seg til etter hvert. Det har ikke vært avholdt møter i komiteen i 2020.

I januar 2020 holdt vi innlegg om Byggegropveiledningen for deler av anleggsbransjen på Arctic
Entrepreneur 2020, som arrangeres av Maskinentreprenørenes Forbund, MEF.

Alle som finner uklarheter eller feil i Byggegropveiledningen kan sende beskjed om det til Byggegropveiledningen@ngi.no