Laurits Bjerrums Minnefond

BAKGRUNN

Laurits Bjerrum var NGI’s første direktør, fra 1951 til 1973. Dr. Bjerrum var vise-president for den internasjonale geotekniske foreningen, ISSMGE, i perioden 1961-65 og president i perioden 1965-69. Etter hans død i februar 1973, i en alder av 54 år, ble Laurits Bjerrum’s minnefond opprettet av Norsk geoteknisk forening, dels ved egne midler, og dels ved gaver fra private firmaer, offentlige institusjoner og enkeltpersoner.

Fondets avkastning ble benyttet til å fremme geoteknisk forskning og stimulere det geotekniske miljø ved følgende tiltak:

Laurits Bjerrums ærespris, som ble tildelt for et fremragende enkeltarbeid, eller for flere betydelige arbeider som sammen har fremmet faget geoteknikk og fundamentering.
Laurits Bjerrums stipendium, som ble benyttet fortrinnsvis til å stimulere yngre, lovende geoteknikere til forskning innen faget.
Laurits Bjerrums minneforedrag, som ble holdt av fremstående geoteknikere som var invitert og honorerte.

Minnefondet ble oppløst på generalforsamlingen i mars 2019 og fortsetter som en NGF komité Laurits Bjerrum Foredrag.