Eldres utvalg

Formål

Arrangere møter i NGF-regi. Møtet skal skille seg ut fra de vanlige møtene, både med hensyn på tema og ramme.

Temaer, aktuelle innfallsvinkler

  • Trekke fram tidligere arbeider og erfaringer som er gått litt i glemmeboken og presentere disse med fokus på nye og kommende
  • Få presentert interessante foredrag som er holdt internasjonalt
  • Ta opp kontroversielle temaer – gjør vi ting riktig?

Ramme

Holdes på NGI. Starter med mat og drikke, deretter faglig møte på ca. 2 timer. Møtetidspunkt er etter arbeidstid, ettermiddag/tidlig kveld.

Hyppighet og tidspunkt

Arrangerer ett møte i året. Fortrinnsvis i februar/mars.

Kontaktinformasjon

frode.oset@vegvesen.no

Planer for 2021

Planlegging av medlemsmøte i 2022 hvis pandemisituasjonen tyder på at medlemsmøte kan arrangeres.

Årsberetning for 2019 og 2020

Sammensetning i 2019:

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem
Frode Oset Vegdirektoratet Medlem
Kjell Karlsrud NGI Medlem
Torbjørn Johansen Geovita Medlem
Torgeir Haugen NGI Medlem

 

Aktiviteter i 2020:

Det ble arrangert et medlemsmøte 25. februar 2020 med tittel «Spesielle geotekniske prosjekter – hvordan havnet vi på den løsningen???», med ca. 80 deltakere.

Program:

Tidspunkt Tema/tittel ved
17.00-18.00 Servering, NGIs kantine  
18.00-18.10 Intro  Torbjørn Johansen
18.10-18.30 Hvordan stoppe et løpsk tog? Torbjørn Johansen og Kjell Karlsrud
18.30-18.50  Jetpeler for å sikre stabilitet av kirkegården på Eidsvoll Thomas Sandene
18.50-19.10  Kattegat–kaia; Variable laster tatt som reversering av påhengslast Kjell Karlsrud
19.10-19.30  Pause  
19.30-19.50  Permanent slissevegg for Norges Bank; Ser vi en renessanse for slissevegger? Lars Mørk
19.50-20.10 Rørspunt Møllenberg. Hvordan havnet man på den
løsningen?
Torgeir Haugen
20.10-20.30 Jordnagling ved Deildo i Hardanger. Størst i Norge? Runar Tyssebotn
20.30-20.40 Spørsmål, avslutning Torbjørn Johansen

 

Videre ble det avholdt to møter i utvalget med hhv planlegging og oppsummering av medlemsmøtet 25. februar, og litt drodling rundt mulige temaer for kommende medlemsmøte. På grunn av coronapandemien ble det bestemt å ta et hvileår i 2021 mht arrangering av medlemsmøte. Utvalget sikter på å ta opp igjen tråden når situasjonen tillater arrangement innenfor samme ramme som tidligere.

 

Aktiviteter i 2019:

Arrangert medlemsmøte 7. mars 2019, med tittel «Hva har vi lært – og kanskje siden glemt?», med
119 deltakere.

Program:

Tidspunkt Tema/tittel ved
17.00-18.00 Servering, NGIs kantine  
18.00-18.10 Intro og møteledelse Arne Schram Simonsen
18.10-18.40 30 år med E18 gjennom Oslo – ville vi valgt samme løsninger en gang til? Torbjørn Johansen og Torgeir Haugen
18.40-19.00  Hva kan vi lære av ting som går galt? Kjell Karlsrud
19.00-19.20  Grunnbrudd i dokka på Åndalsnes Jan Roti
19.20-19.40  Pause  
19.40-19.50  Farseggen; 5 sammenfallende avvik Torgeir Haugen
19.50-20-00 The bump at the end of the bridge Frode Oset
20.00-20.20 Byggegroper med ulike utfordringer Per Stenhamar
20.20-20.30 Råd på vei hjem Kjell Karlsrud

Videre er det gjennomført seks utvalgsmøter i løpet av året med forberedelser og oppsummering for medlemsmøtet i mars 2019, og planlegging av medlemsmøte i februar 2020.