Når telen går 2016 – Foredrag

Når telen går 2016 Torsdag 7. april

1200– 1230 Enkel servering

1230 – 1240 Velkommen

1240 – 1400 Risikoplassering av prosjektering og grunnforhold i totalentreprise kontra utførelsesentrepriser Jørgen Aardalsbakke, Advokatfirmaet Grette DA

1400 – 1430 Pause

1430 – 1530 Generalforsamling

1530 – 1545 Pause

1545 – 1630 Korrelasjon mellom skjærbølgehastighet og geotekniske parametre i norske leirer Jean-Sébastien L’Heureux, NGI

1630 – 1640 Avslutning