Byggegropveiledningen

Byggegropveiledningen 2018

Formål:

Byggegropveiledningen utarbeides av en arbeidsgruppe. Formålet med arbeidet er å:

 

  • Utarbeide og utgi Byggegropveiledningen
  • Være en pådriver for å etablere en plattform for bransjen slik at skader og uforutsette kostnader kan reduseres i forbindelse med byggegroper
  • Arrangere kurs i veiledningens innhold i samarbeid med NGF

 

Sammensetning:

Arbeidsgruppen har vært åpen for de som ønsker å bidra. NGF dekker sekretærfunksjonen, mens det øvrige arbeidet dekkes av medlemmenes firma og/eller egen tid. I 2018 besto gruppen av følgende deltakere:

 

Medlem

Firma/institusjon

Funksjon

Gunvor Baardvik

NGI

Leder

Tone Smaavik

NGI

Sekretær

Vidar Ellefsen

Golder Associates AS

Medlem

Kristian Aunaas

Norconsult

Medlem

Torgeir Haugen

NGI

Medlem

Veslemøy Gardå

Statens vegvesen

Medlem

Guro Brendbekken

Multiconsult

Medlem

Stian Kalstad

Løvlien Georåd

Medlem

Carsten Hauser

NGI

Medlem

Klara Då

Bane NOR

Medlem

Sigbjørn Rønning

NGI

Medlem

Astri Eggen

Veidekke ASA

Medlem

 

Det er også kommet inn viktige bidrag og kommentarer til delkapitler fra flere firma og enkeltpersoner i 2018, slik at veiledningen kunne bli ferdigstilt.

 

Aktiviteter:

Arbeidsgruppen har i 2018 hatt 5 møter og flere særmøter om delkapitler. Veiledningen ble sammenstilt til en høringsutgave av Jørgen Johannessen, og sendt ut på høring i september 2018. Det ble arrangert kurs i veiledningen basert på høringsutgaven i november 2018 og kurskomiteen besto av Veslemøy Gardå, Kristian Aunaas, Stian Kalstad og Carsten Hauser/Tone Smaavik. Kurskomiteen har avholdt 7 møter. Det er videre arbeidet med å innarbeide høringskommentarer og forberede en trykkeklar utgave av Byggegropveiledningen.

 

Flere av arbeidsgruppens medlemmer deltar i standardiseringsarbeidet, og sørger for en koordinering mot dette.

 

Kontakt:

Byggegropveiledningen kan nås på følgende e-postadresse: Byggegropveiledningen@ngi.no og ved å kontakte Gunvor Baardvik, NGI på telefon 97124434.