Peleveiledning (Bestilling)

Korrigendum til Peleveiledningen 2019

I de årene som Peleveiledningen 2019 har vært i salg har komitéen mottatt noen tilbakemeldinger fra både firmaer og enkeltpersoner. Tilbakemeldingene dreier seg i hovedsak om trykkfeil, men også mangler, presiseringer og spørsmål av faglig art. Rettelser og presiseringer er samlet i revisjon 0 av korrigendum datert 25.10.2021

Du finner dokumentet HER.

 
 

Bekreft

.