NGF Stipend

NGF stipend rapporter for nedlasting.

Tittel rapport Oppdragsgiver Utarbeidet av Årstall

Biochar to stabilise unstable soft clay and peat soils

NGF stipend 2019

Filer:

2019 Biochar to stabilise unstable soft clay and peat soils – NGF stipend 2019 Ritter

NGI Stefan Ritter 2019

Characterization of Norwegian peat

NGF stipend 2018

Filer:

2018 Characterization of Norwegian peat – NGF stipend 2018 – Paniagua

NGI Priscilla Paniagua 2018

Korrelasjoner mellom skjærbølgehastighet og geotekniske parametre i norske leirer

SP8-GEODIP

Filer:

Sammendrag/abstract

Rapport (Norsk)

Rapport (English)

Forskningsrådet(NFR) og NGF Jean-Sebastien L’Heureux 2014

Saltdiffusjon som grunnforsterking
i kvikkleire

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire

Filer:

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_33.pdf

Norges vassdrags‐ og energidirektorat i et samarbeid med NGI, Statens vegvesen og
Jernbaneverket
Tonje Eide Helle 2010

Veileder for kartpresentasjon av miljøtekniske grunnundersøkelser

NGF stipend 2001

Filer:

2001 Veileder for kartpresentasjon av miljøtekniske grunnundersøkelser – NGF stipend 2001 – Laugesen

DNV Consukting i samarbeid med NGFs miljøkomité Jens Laugesen 2001

Improved interpretations of CPT’s in clay using Neural Networks

NGF stipend 2000

Filer:

2000 Improved interpretations of CPT’s in clay using Neural Networks – NGF stipend 2000 – Alm

Torstein Alm 2000

Setningsberegninger – kan vi bli lurt

NGF stipend 1999

Filer:

1999 Setningsberegninger – kan vi bli lurt – NGF stipend 1999 – Skotheim

GEOVEST Arne Åsmund Skotheim 1999

Fra Istid til Nidarnes

NGF stipend 1998

Filer:

1998 Fra Istid til Nidarnes – NGF stipend 1998 – Sand

1998 Fra Istid til Nidarnes redusert

Kåre Sand 1998

Armert jord – Deformasjonsutvikling av flatestabiliserte konstruksjoner under påvirkning av sykliske laster

NGF stipend 1997

Filer: 

1997 Armert jord – Deformasjonsutvikling av flatestabiliserte konstruksjoner under påvirkning av sykliske laster – NGF stipend 1997 – Bergersen

Nils Bergersen 1997

Modellering av Grunnvannsforurensning

NGF stipend 1994

Filer:

1994 Modellering av Grunnvannsforurensning – NGF stipend 1994 – Bostrøm

SINTEF Tom Bostrøm 1994

Tunneldriving i løsmasser og svakt berg

NGF stipend 1993

Filer:

1993 Tunneldriving i løsmasser og svakt berg – NGF stipend 1993 – Stensrud

Grøner AS Ole M. Stensrud 1993

Geoteknikk og moderne småhusfundamentering

NGF stipend 1974

1974

Shear Strength and Stability of Soils

NGF foredraget 1973

1973

Analyse av geotekniske problemer ved hjelp av elementmetoden

NGF stipend 1972

1972

Vibrasjon i jord – Virkning av vegtrafikk og peleramming

NGF stipend 1969-70

1969-70

Organiska jordarters geotekniska egenskaper

NGF foredraget 1969

Filer:

1969 Organiska jordarters geotekniska egenskaper – NGF foredraget 1969

NGI K. V. Helenelund 1969

Elektroosmose, virkning og anvendelse innen geoteknikken

NGF foredraget 1967

1967

Bæreevne av peler i friksjonsjordarter

Stipendium 1965-66

1965-66

Revy over leirenes mekaniske egenskaper i mineralogisk-fysisk-kjemisk lys

NGF foredraget 1965

1965

Relasjon mellom målte og beregnende setninger av byggverk på leire og sand

NGF foredraget 1964

1964

Utførelse og interpretering av prøvebelastning på peler

NGF stipendium 1963-64

Filer:

1963-64 Utførelse og interpretering av prøvebelastning på peler – NGF stipendium 1963-64

Institutt for geoteknikk og fundamenteringslære, NTH Erik I. Hjeldnes 1963-64