Æresmedlemmer

NGFs ÆRESMEDLEMMER ER:
The honorary members of NGF are:
Frode Oset
Torbjørn Johansen
Kjell Karlsrud
Dr Kaare Høeg
Suzanne Lacasse
Steinar Nordal
Geraldine Sørum
Gunnar Aas
Arne Schram Simonsen

NGFs ÆRESMEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT ER:
Honorary members of NGF that have passed away:
Ingeniør Aril Aamodt Andresen
Dr Nilmar Janbu
Sivilingeniør Bjørn Kjærnsli
Sivilingeniør Jan Friis
Ove Eide
Sverre Skaven-Haug
Appolonius Rosenlund
John Olsson
Gunnar Holmsen
Rolf Sandven
Dr Kaare Flaate