NGF-stipendet

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV NGF-STIPEND

 1. NGF-stipend skal nyttes til gjennomføring av et faglig arbeid (for eksempel i form av
  teoretiske utredninger eller bearbeiding av erfaringsdata), eventuelt kombinert med studiebesøk og
  deltakelse i internasjonale konferanser og symposier i inn- og utland. Deltakelse på regulære kurs
  og konferanser, samt videregående studier (eksempelvis mastergrad og doktorgrad) dekkes ikke.
 2. Stipend kan tildeles enkeltpersoner som er medlem av NGF. Stipend skal fortrinnsvis tildeles
  yngre medlemmer med mindre enn 15 års praksis etter endt utdannelse.
 3. Medlemmer som har fått stipend er forpliktet til å levere skriftlig rapport og holde et
  foredrag med tilknytning til stipendet på et medlemsmøte (ordinært møte, Geoteknikkdagen mv.)
 4. NGF-stipend kan nyttes som delbidrag sammen med andre stipend, støtte fra arbeidsgiver mv.
 5. Stipendets størrelse bestemmes hvert år i forbindelse med årets budsjettbehandling.
  Stipendmidlene tilføres fra overskuddet fra NGFs drift samt tilskudd fra firma og institusjoner. I
  forbindelse med tilskudd fra firma og institusjoner kan stipendmidlene øremerkes utvalgte
  geotekniske emner.
 6. Stipendet må påbegynnes innen 4 måneder og avsluttes innen 1 år fra tildelingsdato. Stipend
  utbetales normalt med én halvpart når tildeling skjer og én halvpart når rapport er innlevert.
 7. Ved utlysing av stipend skal det gis informasjon om kriterier for tildeling og prioritering av
  søknader. Søknaden skal inneholde finansieringsplan og opplysninger om eventuelle andre delbidrag.
 8. Retningslinjene for tildeling av NGF-stipend revideres av styret og rådgivende utvalg i NGF.
 9. NGF-stipend tildeles av styret i NGF.

Godkjent på årsmøte 1993-04-19
Revidert av styret og rådgivende utvalg 2018-04-03
Norsk Geoteknisk Forening