Styret

STYRET/Board
E-post/e-mail: ngf@ngi.no

Leder/Chairman:

Trude Ørbech (trude.orbech(a)ramboll.no)
Rambøll
Tlf.: (+47) 975 66 093

Nestleder/Vise chairman:

Hanne Ottesen (hanne.ottesen(a)vegvesen.no)
Statens Vegvesen
Tlf.: 950 91 424

Styremedlem/Board member:

Sigurd Holo Leikarnes (sigurd(a)era-geo.no)
ERA Geo
Tlf: (+47) 408 48 393

Styremedlem/Board member:

Ragnhild Saarem (ragnhild.saarem(a)norconsult.com)
Norconsult
Tlf.: (+47) 481 24 222

Sekretær/Secretary:

Amanda Johansen DiBiagio (amanda.johansen.dibiagio(a)ngi.no)
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Tlf.:(+47) 906 30 922

Vara styremedlem/Deputy board member:

Vetle Kolberg Stene (vetle.stene(a)veidekke.no)

Veidekke Entreprenør AS

Tlf: (+47) 99351375

 

Rådgivende utvalg/Advisory committee

Leder/Chairman:

Magnus Rømoen (magnus.romoen(a)ngi.no)
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Tlf.: (+47) 976 56 940

Medlemmer/Members:

Vegard Woldsengen (vwo(a)geovita.no)
Geovita AS
Tlf.: (+47) 990 36 834

Magnus Hagen Brubakk (magnus.hagen.brubakk(a)multiconsult.no)
Multiconsult
Tlf.:(+47) 924 38 110

Oppdatert april 2022