Medlemsmøter

 

 

Her kan dere laste ned foredrag fra avholdte medlemsmøter.

År Tema Dato
2022 Deling av grunnundersøkelsesdata 28.4.2022
  Temadag – uavhengig kontroll 8.3.2022
2021 Yngres dag 19.11.2021
2019 NGFs fagdag Grunnvannsproblematikk 6.6.2019
  Når telen går 2019 21.3.2019
2017 Når telen går 2017 23.3.2017
2016 NGF – Praktisk grunnboring 13-15.9.2016
  Når telen går 2016 7.4.2016
2015 Yngres Dag 2015 7.5.2015
  Når telen går 2015 19.5.2015
2014 NGF Seminar om prøvetaking og laboratorieresultater 20-22.5.2014
  De Yngres Dag 2014 15.5.2014
  NGF Vårseminar – «Når telen går» 26.3.2014
2013 NGF Seminar: Geophysical methods in Geotechnical investigations 15.10.2013
2012 De Yngres Dag 2012 24.5.2012
2011 CPTU Seminar 24-25.5.2011
  NGF Komitemøte 9.5.2011
2010 NGF seminar om bruk og misbruk av CPTU og vingeboring 24-25.8.2010
  Peling på Valhall – Kollaps og reperasjonsarbeider 15.2.2010