NGF møte 15.2.2010

Foredrag for nedlastning

NGF-møte

Mandag 15. februar 2010, kl 14.30 hos

Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo

Peling på Valhall – Kollaps og Reparasjonsarbeider

Program:

14.30:

Enkel servering

15.00:

Multiconsult presenterer seg

Foredrag v/ Torstein Alm, Aker Jacket Technology

Under pelingen av Valhall IP Jacket’en sommeren 2002 stoppet 5 av 8 peler på dybder som var ca 15 – 20 meter kortere enn planlagt. To av pelene ble utboret innvendig, og det ble avdekket at pelespissen hadde kollapset innover. Hendelsen medførte at reparasjonsarbeider straks ble planlagt og gjennomført i løpet av det følgende året. Parallelt med dette ble det nedsatt to uavhengige ekspertgrupper som skulle årsaksforklare det inntrufne.

Fordraget gir en oversikt over hendelsesforløpet for kollapsen, de utførte undersøkelsene og de etterfølgende reparasjonsarbeidene. I tillegg belyses de forskjellige årsaksforklaringene som ble fremsatt av to uavhengige ekspertgrupper.

Møtet avsluttes senest kl 16.30.

tilbake