CPTU Seminar 24-25.8.2010

In situ 2010 – CPTU og vingeboring – trenger vi begge?

NGF seminar om bruk og misbruk av CPTU og vingeboring
Tid: 24. og 25.august 2010
 
Filer for nedlastning er klikkbare i programmet under.
 
Dag 1 24.august 2010
09.00-09.30 Registrering og kaffe
09.30-09.40 Velkommen v/leder NGF Grunnundersøkelseskomiteen. Rolf Sandven, Multiconsult
09.40-10.00 Kort introduksjon om CPT/CPTU og metodens muligheter. Mai Gøril Bæverfjord, SINTEF/NTNU
10.15-11.30 Nye standarder og veiledninger for utførelse.Forberedelser, kalibrering og kontroll av utstyr. Viktige faktorer som påvirker nøyaktighet av målingene.Rolf Sandven, Multiconsult (For stor fil)
 

11.30-12.15 Lunsj

12.15-14.30 Gruppevise aktiviteter – inne, 3 x 45 min
resultatene? Magnus Rømoen, NGI
14.30-14.45 Transport til feltøving
14.45-18.00 Feltøving
1. Stasjon 1 – CPTU Utførelse med porøst filter (Geotech)
2. Stasjon 2 – CPTU Utførelse med spaltefilter (ENVI)
3. Stasjon 3 – Elektrisk og manuelt vingebor
Kaffe og enkel servering i løpet av øvingen
19.00- Middag og sosialt samvær
 
Dag 2 25.august 2010
08.30-09.30 Presentasjon og vurdering av måledata fra Feltøving 1.dag. Kontroll av måleresultater – dokumentasjon av nøyaktighet. Rolf Sandven, Multiconsult
Oppsummering/diskusjoner/spørsmål
09.30-09.45 Kaffepause
11.30-12.30 Lunsj
Anders Eknes, Norconsult (I) Eksempel på varierte, lagdelte grunnforhold
Rolf Sandven, Multiconsult (II) Eksempel på homogene grunnforhold
                                        (III) CPTU i kvikkleire
13.30-13.45 Kaffepause
Hva påvirker resultatene? Torgeir Døssland, GeoVest-Haugland
14.45-15.30 Tolkning av måledata fra Feltøving 1.dag. Sammenligning mellom CPTU,
vingeboring og laboratorieresultater. Rolf Sandven, Multiconsult (For store filer)
1. Resultater fra feltforsøk
2. Resultater fra enkeltplott
3. Resultater fra samleplott
 
15.30-16.00 Oppsummering/Avsluttende diskusjon.
Excelfiler for nedlastning (programmer): (For store filer)
CPTU Porøst filter god metning ferdigmettet
CPTU Spaltefilter god metning
CPTU Sammenstilling alle profiler