NGF Grunnundersøkelseskomite 9.5.2011

NGF Grunnundersøkelseskomite – 9.5.2011

Nytt fra felt og lab – hva skjer?

          Hvem er vi og hva gjør vi? v/leder Rolf Sandven, Multiconsult AS
          Hvilke endringer må vi ta hensyn til? v/Rolf Sandven
          Hvordan definerer vi høyeste kvalitetsklasse? v/Ørjan Nerland, NGI
          Strengere krav til dokumentasjon av målenøyaktighet og kvalitet! Hvordan håndterer vi dette? v/Rolf Sandven
          Må vi endre de norske klassifiseringsreglene? v/Tor Erik Frydenlund
·         Planer fremover