De Yngres Dag 2012

De Yngres Dag 2012

NGF avholdt 24.5.2012 Yngres Dag i Trondheim hos SINTEF. Foredrag som kan lastes ned fra møtet er:

Goliat Template Installation, Andreas Andenæs (5Mb)
Spreiing av salt og påverknad av geokjemiske og geotekniske eigenskapar i lågsalte marint avsette leirer, Helle og Gjengedal (5Mb)
Modellering av leire med fokus på anisotropi og kryp, Degago og Grimstad (4Mb)
Avvikende CPTU resultater, Kristoffer Kåsin (258Kb)
Seilduksgata 25-31 2010-2011, Heidi Jørgensen (3Mb)
Prosjektering og oppfølging av byggegrop i bløt leire i Oslo, Einar John Lande (3Mb)