De Yngres Dag 2014

Presentasjoner fra Yngres Dag 2014, 15.5.2014. Klikk på tittelene for nedlastinger. Alle tilgjengelige dokumenter er i pdf-format.

Klokkeslett

Tittel

Foredragsholder

Firma

12:30 – 12:50

Application of cyclic accumulation models for undrained and partially drained general boundary value problems

 

Ana Page

NGI

12:50 – 13:10

Nyhamna Expansion Project

 

Terje Strømme

Multiconsult

13:10 – 13:30

Pipe model testing in kaolin clay

Roselyn Carroll

NGI

15 min pause

13:45 – 14:05

Rv. 110, krevende grunnforhold i bynære strøk

 

Espen Fiskum

Multiconsult

14:05 – 14:25

Rv13. Joberget tunnelen, Tunneldriving i løsmasser med rør-skjerm paraply

 

Adeel Mazhar

Statens vegvesen, Region vest

14:25 – 14:45

Grunnvannsovervåkning i Frodeåsen – Karakteristiske grunnvannsfenomener i berggrunn og løsmasser i forbindelse med tunneldriving

Vibeke Brandvold

Norconsult

15 min pause

14:45 – 15:05

Vestre korridor – Grunnundersøkelser og 3D modellering

(Presentasjonen er ikke tilgjengelig-endring i program)

Simon Hansson

SWECO

15:05 – 15:25

En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder

Vikas Thakur

Statens vegvesen, Vegdirektoratet