NGF møte 28. april 2022 – Deling av grunnundersøkelsesdata

Det har lenge vært klart at deling av grunnundersøkelsesdata på tvers av aktører og organisasjoner i forvaltning og næringsliv i Norge har store fordeler. Den norske databasen for geotekniske data, NADAG, er godt etablert og er et godt eksempel på hvordan det offentlige i samarbeid med bransjen har skapt løsninger til samfunnets beste. Det er likevel mye data som ikke er tilgjengelig i NADAG og de nødvendige tiltakene for mer deling har vært diskutert lenge. Selv om ikke diskusjonen er ny, har den blitt aktualisert av skredet i Gjerdrum samtidig som digital transformasjon skaper forventing til datadeling på alle områder i takt med den teknologiske utviklingen Dette gjelder også på tvers av landegrenser. Anbefalingene i den nylig ferdigstilte NOUen fra Gjerdrumutvalget er også tydelige når gjelder fordelene med deling av data og inneholder klar oppfordring til bransjen.

NGF ønsker å sette fokus på fordelene med datadeling gjennom foredrag og diskusjon torsdag 28. april. I tillegg til foredrag om blant annet erfaringer fra andre land vil en viktig del av møte fokusere på NVEs utredningsarbeid om innmeldingsplikt av grunnundersøkelsesdata, hvor vi forsøker å samle synspunkter og innspill fra bransjen. Det blir enkelt servering og tid til uformell prat etter møte.

Arrangementet vil bli streamet på Teams og vi oppfordrer NGFs medlemmer til å organisere seg i fellessesjoner utenfor Oslo på eget initiativ. Meld i så fall fra til Amanda DiBiagio (amanda.johansen.dibiagio@ngi.no) slik han hun kan dele informasjonen med andre påmeldte.

Sted: Sandakerveien 140 (NGIs nye midlertidige lokaler)
Tidspunkt: 28. april 2022 kl. 14:00 – 17:30

AGENDA:

14:00 Velkommen NGF
14:15 Hvorfor dele data fra et rådgiverperspektiv? Odd Arne Fauskerud, Multiconsult
14:30 Hvorfor dele data fra et forskningsperspektiv? Kristoffer Skjolden Skau, NGI
14:45 Erfaringer fra datadeling i Nederland Gordon Clarke, Sweco
15:00 Benstrekk
15:15 Hvor mye deler vi i dag? Harald Blikra/Inger Lise Solberg, NVE/NGU
15:30 Hva hindrer oss i å dele? Diskusjon ledet av Harald Blikra, NVE
16:00 Har vi de riktige tekniske løsningene for deling i Norge? Carl Henrik Wolf-Lund, NGI
16:30 Mat og mingling