NGF medlemsmøte: Når telen går 27.3.2019

Dato: 27.03.2019

Hos: Sweco på Vækerø (Drammensveien 260)

Du finner PDF av foilene fra foredragene ved å trykke på linkene under

12:00 – 12:40

 

Enkel servering
12:40 – 12:50

 

Velkommen
12:50 – 13:10 CPTU correlations for Norwegian clays: an update

Link til foredraget

Priscilla Paniagua López, NGI

13:10 – 13:30 Effekt av lagringstid på kvikkleireprøver

Link til foredraget

Helene Alexandra Amundsen, Sweco Norge AS

13:30 – 13:50 A modified modal earthquake analysis of caisson foundations

Link til foredraget

Erik Sørlie, Multiconsult

13:50 – 14:50 Pause og generalforsamling
14:55 – 15:10 Byggegropssikring og fundamentering for ny Frogner ishall

Link til foredraget

Sébastien Rességuier, Rambøll 

15:10 – 15:30 IC Drammen

Link til foredraget

Sigrun Hernes Ytterbø og Marte Sundby Nybo, Norconsult

15:30 – 16:00 Revisjon av NVEs kvikkleireveileder,  Skred i strandsonen – hvordan kan vi unngå dem i fremtiden?

Link til foredraget

Toril Wiig og Stein-Are Strand, NVE

15:50 – 16:10 Spørsmål og avslutning