NGF – Medlemsbrev nr. 8, 2021, Oslo 16.11.2021

 

Til medlemmene                                                                                                                                                                                                Oslo, 16. november 2021

 

MEDLEMSBREV NR. 8, 2021

 

1. Korrigendum til peleveiledningen

I de årene som Peleveiledningen 2019 har vært i salg har komitéen mottatt noen tilbakemeldinger fra både firmaer og enkeltpersoner. Tilbakemeldingene dreier seg

i hovedsak om trykkfeil, men også mangler, presiseringer og spørsmål av faglig art.

Rettelser og presiseringer er nå samlet i et korrigendum, tilgjengelig på NGFs nettsider: https://ngf.no/?page_id=14

 

2. Temadag om uavhengig kontroll

NGF planlegger å arrangere en temadag om uavhengig kontroll 8. mars 2022. Informasjon om påmelding kommer senere.

 

3. Presentasjoner fra Yngres Dag

Yngres Dag ble avholdt 11. november. Presentasjonene fra arrangementet vil innen kort tid bli tilgjengelige på NGFs nettsider, her: https://ngf.no/?page_id=109

 

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

Amanda Johansen DiBiagio
Sekretær