NGF – Medlemsbrev nr. 7, 2021, Oslo 21.10.2021

Til medlemmene                                                                                                                                                                                                       Oslo, 21. oktober 2021

 

MEDLEMSBREV NR. 7, 2021

 

1. Yngres dag 2021 – innsending av bidrag

Yngres dag skal arrangeres 11. november i Rambølls lokaler i Oslo. NGF har mottatt følgende
melding fra arrangørkomitéen:

Hei!

Vi ønsker foredragsholdere til Yngres dag 2021.

Yngres dag er en konferanse hvor yngre geoteknikere kan holde foredrag, med en litt lavere terskel enn NGF sine andre arrangement. Definisjonen på en yngre geotekniker er
noe uklar, men helst under 35 år.
Målet med dagen er å være en arena hvor de yngre kan dele sine erfaringer. Det trenger ikke være avansert for å være interessant!
Presentasjonen kan være prosjekt- eller forskningsrelatert og 10-20 min er passende lengde på en presentasjon.
Vi ønsker bidrag både fra entreprenørbransjen og rådgiverbransjen.

Vi ønsker geoteknikere i alle aldre velkommen til å delta på arrangementet!

Dersom du har jobbet med et interessant tema eller prosjekt som du ønsker å dele kan du sende inn forslaget til irj@multiconsult.no.

Frist for å melde inn presentasjon er 28. oktober. Still gjerne spørsmål dersom noe er uklart.

Arrangementet holdes den 11. november 2021 i Rambøll sine lokaler på Skøyen i Oslo fra klokka 12:00-17:00 med påfølgende middag. Adressen er Harbitzalleen 5.
Arrangementet er i regi av NGF.

Mvh
Komité Yngres dag 2021
Bestående av Marianne Dahl, Astrid Hult, Synnøve Wiger Austefjord og Ingerid Rolstad Jahren

 

2. Geoteknikkdagen 2021

Geoteknikkdagen arrangeres 26. november på Radisson Blue Scandinavian Hotel i Oslo.
Påmeldingen er åpen.
Informasjon om program og påmelding finnes her:
https://www.tekna.no/kurs/geoteknikkdagen-42377

 

3. Seminar om stabilitetsanalyser 2022

NGF inviterer til seminar «Stabilitetsanalyser av skråninger, skjæringer og fyllinger». Seminaret vil holdes på Quality Airport Hotel ved Gardermoen 9.-10. februar 2022. For mer informasjon om
program og påmelding, se https://stabilitetsseminar.mmevent.no/hjem.

 

4. NGF stipend

Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2021, frist 31. oktober 2021. Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på: https://ngf.no/?page_id=117

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

Amanda Johansen DiBiagio
Sekretæ