NGF – Medlemsbrev nr. 6, 2020, Oslo 30.9.2020

Til medlemmene Oslo                                                                                                                                                  30. september 2020

MEDLEMSBREV NR. 6, 2020

1. Geoteknikkdagen 2020 – avlyst

Styret har besluttet å avlyse årets Geoteknikkdagen pga. coronaviruset. Situasjonen er såpass uavklart, og den sosiale delen er veldig viktig for et vellykket arrangement. Gitt de nåværende smittevernreglene vil det ikke være mulig å gjennomføre dagen slik vi ønsker. Selv om situasjonen kan endre seg fremover, krever arrangementet planlegging og det har vært en avbestillingsfrist vi måtte forholde oss til. Vi håper på forståelse for avlysningen, og håper Geoteknikkdagen kan komme sterkere tilbake i 2021.

2. 7iYGEC, Sydney 2021

Vi minner om: http://icsmge2021.org/7iygec
Medlemmer som er 35 år eller yngre den 31. desember 2021, inviteres til å sende inn abstracts til ngf@ngi.no innen 4. oktober 2020.

Submission Guidelines (7iYGEC)

  • Abstracts must be written in English or in French
  • Abstract submissions must include abstract title, author(s)’ name(s), affiliations, theme, up to five keywords, and a presenting author biography (up to 100 words)
  • Abstract body including references should be in text only and should not exceed 250 words.
  • All abstracts should clearly state: Objectives, Methods and Conclusions.

Abstracts som NGF velger for videre innlevering, vil bli informert om i løpet av uke 41/2020.

3. TC214 Foundation Engineering for Difficult Soft Soil Conditions

Fra lederen av komitéen:
Recently, TC214 on Soft Soils “Foundation Engineering for Difficult Soft Soil Conditions” has re-established with Chair: Yoichi Watabe (Hokkaido University, Japan)
Vice-Chair: Prof. Minna Karstunen (Chalmers University of Technology, Sweden)
Prof. Suched Likitlersuang (Chulalongkorn University, Thailand).

This new TC activity will start our activity through internet (web meeting) in the first several months for communication among members to exchange our experience / knowledge. And then, we want to gradually shift to face-to-face meeting (workshop / symposium) for further activities.

Terms of reference for this new TC can be found at the following link and click “Terms of Reference”.
https://www.issmge.org/committees/technical-committees/applications/soft-soils

Please note that “Soft Soils” means not only soft clays but also variety of soils in soft / loose / sensitive conditions and related technologies.

NGF kan nominere medlemmer til komitéen. Ønsker du å delta, send epost til ngf@ngi.no

4. NGF stipend

Vi minner om:
Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2020, frist 31. oktober 2020. Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på:
http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117

5. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

6. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

Carsten Hauser
Sekretær