NGF – Medlemsbrev nr. 4, 2021, Oslo 15.6.2021

Til medlemmene                                                                                                                                                              Oslo, 15. juni 2021

 

MEDLEMSBREV NR. 4, 2021

1. Møte med DiBK

NGF har over de siste par årene hatt dialog med DIBK knyttet til utfordringer med sentral godkjenning for geoteknisk prosjektering. Dette etter flere henvendelser fra NGF sine medlemmer. Tidligere dialog er informert om i medlemsbrev 1 og 4, 2020.

2021-04-22 holdt NGF en presentasjon om geotekniske prosjektering for DIBK på oppfordring fra direktoratet og som oppfølging av tidligere dialog. Presentasjonen ble holdt for avdeling for sentral godkjenning og hadde fokus på typiske geotekniske problemstillinger og utfordringer. Vi oppfattet at presentasjonen ble godt mottatt.

2. ISSMGE Time Capsule 2022

ISSMGE ønsker å samle dokumentasjon på utvikling innen geoteknikk gjennom tidene i de ulike medlemslandene. Dokumentasjonen skal samles i en «Time capsule», som etter planen skal lanseres på 20. ICSMGE, i Sydney Australia (1.-6. mai 2022).

Medlemslandene står relativt fritt til å velge hva slags format man ønsker å formidle dette på, men bidragene må være på engelsk. Styret i NGF har dermed kommet frem til at en god løsning kan være å samle sammen én-sideslange sammendrag (Sitat fra professor Ralph B. Peck: «If you can’t reduce a difficult engineering problem to one 8-1/2 x 11-inch sheet of paper, you will probably never understand it») fra ulike spennende geotekniske prosjekter som har ført til utvikling innenfor geoteknikk i Norge gjennom tidene.

Har du vært med på et prosjekt du tenker verden burde få vite om? NGF og ISSMGE setter i så fall veldig stor pris på om du vil bidra med et én-sideslangt sammendrag til dette «Time Capsule»-prosjektet. Dersom du har en interessant artikkel skrevet på engelsk kan denne også
sendes inn.

Fristen for NGFs bidrag til prosjektet er 29. oktober 2021, så foreningen er avhengig av å få bidrag fra medlemmene i god tid før dette.

Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside:
https://www.issmge.org/the-society/time-capsule

3. Innspill til Gjerdrum-utvalget om håndtering av kvikkleirerisiko i Norge

NGF mottok 28. mai en invitasjon fra Gjerdrum-utvalget om å komme med innspill til hvordan
risiko for kvikkleireskred håndteres i Norge i dag. NGF ønsker å bringe videre denne
henvendelsen til alle våre medlemmer, slik at de som ønsker det skal ha mulighet til å komme
med innspill.

Henvendelsen er vedlagt.

Dersom du har innspill til disse spørsmålene du ønsker at NGF skal ta videre til Gjerdrum-utvalget, så send dette til ngf@ngi.no. Alternativt kan du formidle dette gjennom egen bedrift.

4. Finlands geotekniske forening 70 år

Finlands geotekniske forening fyller 70 år i år, og feirer dette med en jubileumsgalla 27. august på Clarion hotel i Helsinki. Foreningen inviterer NGFs medlemmer til å delta på feiringen. Påmeldingsfristen var 31. mai, men arrangøren har varslet at det vil være mulig å melde seg på etter denne firsten. Fullstendig invitasjon er vedlagt.

5. GEOLAB – first call for proposals

GEOLAB is a European network of renowned institutes bringing together six geo-centrifuges and six other large research facilities: a geo-model container, a pile foundation test pit, a static liquefaction tank, a railway track simulator, a large-scale triaxial apparatus and a set of field test sites. The project is funded by the European Commission Horizon 2020 Research and Innovation programme. The overarching aim of GEOLAB is perform ground-breaking research & innovation that enhances the resilience of Europe’s Critical Infrastructure. Find out more about the project here: https://project-geolab.eu/

GEOLAB has launched its First Call for Proposals to potential users among academia, SME and industry to gain access to excellent research facilities in the fields of geotechnical and environmental engineering. This so-called Transnational Access is free of charge and includes technical & scientific support from the hosting facility. Details on the call can be found here:
https://project-geolab.eu/call-for-proposals/

In an upcoming webinar, An Introduction to GEOLAB’s Geotechnical Research Facilities and How to Apply for Access, GEOLAB’s research infrastructures and the call for proposals mechanisms will be presented. The event will take place on June 23rd, 10 AM CET. To register, please click on the link: Meeting Registration – Zoom

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Amanda Johansen DiBiagio
Sekretær

Vedlegg:

Invitasjon til å gi innspill til Gjerdrum-utvalget

Invitation Finnish Geotechnical Society 70th Anniversary Gala