NGF – Medlemsbrev nr. 4, 2018, Oslo 29.8.2018

 

Til medlemmene                                                                                                                                                                  Oslo, 29. oktober 2018

 

MEDLEMSBREV NR. 4, 2018

1. Bjerrum foredrag, 23. november 2018

Årets Bjerrum foredrag vil bli holdt av Prof. Stefan Larson ved Kungliga Tekniske Høgskolan i Stokholm.

On design of dry deep mixing

Prof. Larsson har viet mye av sin forskning til kalk/sement stabilisering av leire, og publisert et stort antall artikler knyttet til dette temaet. Han vil diskutere en del utfordringer både i relasjon til stabilitet (ULS) og deformasjoner (SLS) primært sett i forhold til hva som har vært vanlig svensk praksis.

Foredraget er en del av Geoteknikkdagen. LINK

2. Kurs i Byggegropveilederen, 8.-9. november 2018

LINK

3. NS-EN 1536

En av de to standarder NGF har betalt støtte for å få oversatt til norsk er nå tilgjengelig. Standard NS-EN 1536, Utførelse av spesielle geotekniske arbeider – Borede peler, kan kjøpes hos Standard Norge.

4. Hvordan redusere klimagassutslipp i grunnarbeider

Se vedlegg: NGF_KlimaGrunn

5. NGFs medlemsliste og GDPR

NGFs medlemsliste inneholder ingen sensitive informasjon. Informasjon som er lagret er navn, adresse, firma, epost, telefon. Medlemslisten benyttes kun til å sende ut informasjon til medlemmene. Eventuelle spørsmål kan rettes til ngf@ngi.no.

6 Jubileum

NGF blir 70 år i 2020. Det bør markeres og styret ønsker å opprette en komité for jubileum. Om noen ønsker å delta i komiteen, eller bare deler ideer om hvordan jubileet bør markeres ta kontakt på ngf@ngi.no.

7. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

8. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

Husk:
Geoteknikkdagen 23. november 2018.

9. Yngres dag 2019

Har du lyst til å være med å arrangere Yngres dag 2019? Vi er for tiden på utkikk etter nye medlemmer til arrangementskomiteen. Er du geotekniker, under 35 år og kunne tenke deg å bidra med å skape neste års store begivenhet? Ta kontakt med Jon-Michael Josefsen (jmj@ngi.no). Siste frist for å melde
interesse er 9. november 2018.

Yngres dag er et arrangement der de yngre innen geoteknikkmiljøet står for program og presentasjoner, men der alle er velkomne til å delta. Dagen legger vekt på både det faglige og det sosiale. Spesielt er dette en anledning for de yngre medlemmene til å knytte kontakter og bli bedre kjent med hverandre og NGF.

10. Ubetalt medlemskontingent

De som ikke har betalt medlemskontingent de to siste årene blir utmeldt, og vil ikke lenger
motta informasjon. Det vil komme en siste purring for 2018.

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Geraldine Sørum
Sekretær