NGF – Medlemsbrev nr. 3, 2021, Oslo 13.4.2021

Til medlemmene                                                                                                                                                                              Oslo, 13. april 2021

 

MEDLEMSBREV NR. 3, 2021

1. NGFs generalforsamling – referat

Generalforsamlingen var gjennomført via webinar, hvor over 110 medlemmer deltok. Relevant
materiale var sendt ut med medlemsbrev nr. 2 den 11. mars 2021. Det var mulig for medlemmene
å stille spørsmål ved hver sak, ved at det var en pause ved hver sak for å gi tid til dette. Ingen
kommentar kom under generalforsamlingen, og sakene var dermed godkjent av medlemmene.

1. Innkallingen – godkjent.
2. Styrets årsberetning – godkjent
3. Regnskap for 2020 – godkjent
4. Økonomiske disposisjoner etter årsskiftet med budsjett for 2021 – godkjent
5. Fastsettelse av kontingent for 2022 – godkjent

Kontingenten for 2022 vil bli:

Enkeltmedlemmer kr 400,-
Støttemedlemmer I kr 15 000,-
Støttemedlemmer II kr 7 500,-
Støttemedlemmer III kr 2 500,-

6. Valg av nestleder, ett styremedlem og sekretær¸ valg av medlem til NGFs rådgivende utvalg, og valg av revisorer.

Forslagene fra Rådgivende utvalg ble godkjent.

Styre:
Leder Magnus Hagen Brubakk (på valg 2022)
Nestleder Hanne Ottesen (på valg 2023)
Medlemsbrev nr. 3, 2021
Styremedlem Sigurd Holo Leikarnes (på valg 2023)
Styremedlem: Trude Ørbech (på valg 2022)
Sekretær: Amanda Johansen DiBiagio (på valg 2023)
Varastyremedlem: Ragnhild Saarem (på valg 2022)

Rådgivende utvalg:
Magnus Rømoen (på valg 2024)
Vegard Woldsengen (på valg 2023)
Toril Wiig (på valg 2022)

Revisorer:
Arne Engen (på valg 2022)
Lars Mørk (på valg 2022)

7. Lovendringer – godkjent for første gang.

8. Eventuelt innkomne forslag
Ingen.

2. Takk for innsatsen

Vi takker Carsten Hauser for verv som sekretær 2019-2021.

3. Geoteknikkdagen 2021

NFF, NBG og NGF planlegger for en normal høstkonferanse, og håper at vi kan møtes i år. Send gjerne inn forslag til artikler til ngf@ngi.no. Frist 31. mai 2021.

4. Yngres dag 2021 søker foredragsholdere

Vi minner om at Komité Yngres dag 2021 søker foredragsholdere til arrangementet. Dersom du har jobbet med et interessant tema eller prosjekt, som du ønsker å dele, ber vi deg sende inn navn på foredragsholder, samt tema/tittel til marianne.dahl@vegvesen.no. Arrangementet er lavterskel og hver presentasjon vil normalt vare i 10-20 min. Det anbefales å lage en kort powerpointpresentasjon. Vi håper på å kunne samles til Yngres dag, men dersom det ikke er anbefalt, vil vi gjennomføre arrangementet som et webinar.

Frist for å melde inn presentasjon er 18. august 2021. Still gjerne spørsmål dersom noe er uklart.

5. Program

Følgende aktiviteter planlegges:
14. okt.: Yngres dag
27.-28. okt.: Stabilitetskurs
26. nov.: Geoteknikkdagen m/Bjerrum foredrag.

Det planlegges også en temadag om jordskjelv og en temadag om uavhengig kontroll. Datoene er ikke fastlagt.

Informasjon legges ut på NGFs websider når detaljene er avklart.

6. NGF stipend

Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2021, frist 31. oktober 2021. Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på:

NGF-stipendet | NGF

7. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

8. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

9. Når telen går foredrag

Presentasjonene er tilgjengelig frem til 30. april 2021. Benytt følgende link:

Klikk her for å delta på webinaret

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Amanda Johansen DiBiagio
Sekretær