NGF – Medlemsbrev nr. 2, 2018, Oslo 6.4.2018

Til medlemmene                                                                                                                                                                                                               Oslo, 6. april 2018

 

MEDLEMSBREV NR. 2, 2018

1. Innkalling til NGFs generalforsamling

Det innkalles herved til generalforsamling i NGF.

Onsdag 25. april 2018, hos COWI, Karvesvingen 2, 0579 Oslo
På grunn av matbestilling ber vi om påmelding til christine.oien@ngi.no innen 19. april 2018.

Programmet er som følger:

kl. 12.30 Når telen går 2018, NGFs vårseminar
kl. 14.30 Generalforsamling
kl. 15.45 Vårseminar fortsetter

DAGSORDEN

1. Styrets årsberetning
2. Regnskap for 2017
3. Økonomiske disposisjoner etter årsskiftet med budsjett for 2018
4. Fastsettelse av kontingent for 2019
5. Valg av leder, ett styremedlem og varastyremedlem
6. Valg av medlem til NGFs rådgivende utvalg
7. Valg av revisor og varamann
8. Valg av medlem til Laurits Bjerrums Minnefond
9. Årsberetning og regnskap for Laurits Bjerrums Minnefond
10. Eventuelt innkomne forslag

Ad. pkt. 4:

Styret foreslår følgende kontingent for 2019: kr 400,- for enkeltmedlemmer, kr 15.000,- for støttemedlemmer klasse I, klasse II kr 7500,- og klasse III kr 2500,-.

Ad. pkt. 5, 6, 7 og 8:

Rådgivende utvalg har avgitt følgende innstilling til valg av tillitsmenn som er forespurt og har sagt seg villige:

NGFs styre:

Leder Vegard Woldsengen (ny som leder)
Nestleder Magnus Hagen Brubakk (på valg 2019)
Styremedlem Sigurd Holo (på valg 2019)
Styremedlem: Hanne Ottesen (ny som styremedlem)
Sekretær: Geraldine Sørum (på valg 2019)
Varastyremedlem: Trude Ørbech (ny)

Rådgivende utvalg:

Magnus Rømoen (ny)
Kristian Aunaas (på valg 2020)
Grete Tvedt (på valg 2019)

Revisorer:

Avklares på generalforsamlingen

LBM:

Corneliu Athanasiu (på valg 2022)
Kjell Karlsrud (på valg 2023)
Frode Oset (på valg 2021)

Ad. pkt. 10:

Styret av LBM har foreslått å legge ned minnefondet og opprette en NGF komité for Laurits Bjerrum Foredraget. Se vedlegg. Det skal stemmes over dette på denne og neste generalforsamlingen.

2. Årsberetning og regnskap for 2017

Årsberetning og regnskap for 2017 er vedlagt og vil bli inkludert i årshefte som sendes ut i etterkant. En sammenligning av budsjett og regnskap er vedlagt for informasjon.

3. Budsjett 2018

Styrets forslag er vedlagt.

4. Årsberetningen og regnskap for LBM

Årsberetningen og regnskapet for 2017 vil bli presentert på generalforsamlingen, og inkludert i årshefte som sendes ut i etterkant.

5. Program

Følgende aktiviteter planlegges:
• 25. april Når telen går, samt generalforsamling
• 8. mai Yngres Dag
• 30. august Peledagen 2018
• 23. november Geoteknikkdagen

Informasjon legges ut på NGFs websider når detaljene er avklart.

6. Geoteknikkdagen 2018

Send gjerne inn forslag til artikler til ngf@ngi.no.

7. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

8. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

9. Survey on Prioritizing Innovation Initiatives in ISSMGE

Følgende informasjon og invitasjon er mottatt fra ISSMGE:
Dear colleagues,
On behalf of the President of ISSMGE Charles Ng and the Innovation and Development Committee (IDC), we are pleased to invite you to participate in a survey on «Innovation Initiatives of ISSMGE.»

As you may know, the IDC has been working for the last eight years on a number of initiatives, and as new priorities are being set, we think your feedback will be extremely useful on the prioritization of new initiatives. We encourage you to participate in this survey and forward this message to your colleagues: https://www.surveymonkey.com/r/RSX6HS2.

It should take no more than 8 minutes to fill in the survey. Also, a lottery will be held and a small
number of participants will receive a set of geotechnical books; please include your email in your
response (if you want to be eligible for the prizes).

The survey will be available until April 30th.

Thank you for participating,
Dimitrios Zekkos, Chair of the Innovation and Development Committee (IDC)

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Geraldine Sørum
Sekretær

 

Vedlegg:

Innkalling til Vårseminar

program når telen går

Bakgrunn for forslaget om nedleggelse av LBM og opprettelse av Laurits Bjerrum Foredraget.

Årsberetning for 2017:

Revisjonsrapport-NGF

styretsberetning

Regnskap for 2017

Sammenligning budsjett og regnskap 2017

budsjett 2018