NGF – Medlemsbrev nr. 1, 2020, Oslo 17.1.2020

Til medlemmene

1. Medlemsmøte 25. februar 2020
NGFs Eldres Forum inviterer til et møte om «Spesielle geotekniske prosjekter – hvordan
havnet vi på den løsningen?». Se vedlegg for mer informasjon. På grunn av matbestilling, er
det påmelding til NGF: christine.oien@ngi.no, evt. mob. 975 14 207 innen 18.februar 2020.

2. Generalforsamling
Styret har valgt å holde årets generalforsamling 31. mars 2020.
Vi minner om avsnitt 3(i) i §13 av NGFs lover, og ber om at saker som ønskes tatt opp i
generalforsamlingen sendes sekretariatet innen 2. mars 2020.

3. Når telen går – 2020
Forslag til foredrag eller temaer kan sendes til ngf@ngi.no innen 31. januar 2020.

4. Utfordringer med sentral godkjenning
Etter flere henvendelser fra NGFs medlemmer, valgte NGFs styre i høst å sende et brev til
Direktoratet for byggkvalitet. Brevet er vedlagt.

5. Møter i de nordiske foreninger
Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

6. Kurs og konferanser
Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

7. 20 ICSMGE, Sydney 2021, Call for abstracts
http://icsmge2021.org
NGF kan ha 22 artikler. Medlemmer kan sende abstracts til ngf@ngi.no innen 3. april 2020

Submission Guidelines (20 ICSMGE)
• Abstracts must be written in English or in French.
• Abstract submissions must include abstract title, author(s)’ name(s), affiliations, addresses and contact numbers, and the email address of the corresponding author.
• Abstract body including references should be in text only and should not exceed 250 words.
• All abstracts should clearly state: Objectives, Methods and Conclusions.
• Abstracts will be required to be associated with one, or up to three, of the ISSMGE’s Technical Committees. Please note that author(s) do not necessarily need to be members of TCs but the topic of the paper needs to align with at least one ISSMGE TC.
Abstracts som NGF velger for videre innlevering, vil bli informert om etter påske.

8. 7iYGEC, Sydney 2021
http://icsmge2021.org/7iygec
Medlemmer som er 35 år eller yngre den 31. desember 2021, inviteres til å sende inn abstracts
til ngf@ngi.no innen 30. september 2020.

Submission Guidelines (7iYGEC)
• Abstracts must be written in English or in French.
• Abstract submissions must include abstract title, author(s)’ name(s), affiliations, theme, up to five
keywords, and a presenting author biography (up to 100 words).
• In order to qualify for attendance at the 7iYGEC, registrants must be aged 35 or less as at 31
December 2021 and must be the primary author of the paper.
• Abstract body including references should be in text only and should not exceed 250 words.
• All abstracts should clearly state: Objectives, Methods and Conclusions.
Abstracts som NGF velger for videre innlevering, vil bli informert om i løpet av uke 41/2020.

 

Vedlegg:
Flyer: «Spesielle geotekniske prosjekter – hvordan havnet vi på den løsningen?»
Brev til DIBK

Har dere som mottar dette på papir en e-post adresse, så vennligst gi beskjed til: christine.oien@ngi.no.