NGF – Medlemsbrev nr. 1, 2018, Oslo 31.1.2018

Til medlemmene                                                                                                                                                                                          Oslo, 31. januar 2018

 

MEDLEMSBREV NR. 1, 2018

1. Medlemsmøte 13. februar 2018

NGFs Eldres Forum inviterer til et møte om Instrumentering – et nyttig verktøy for geoteknikere. Se vedlegg for mer informasjon. På grunn av matbestilling, er det påmelding til NGF: christine.oien@ngi.no, ev. mob. 975 14 207 innen 9. februar 2018.

2. XVII European Conference on Soil Mechanics an Geotechnical Engineering

Frist for abstracts er 15. april 2018. Les mer på www.ecsmge-2019.com.

3. Generalforsamling

NGFs lover sier at generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av mars måned hevert år. Styret har valgt, bl.a. på grunn av tidlig påske, å holde årets generalforsamling 25. april 2018. Er det noen som er imot dette, bes de ta kontakt med sekretæren umiddelbart; gas@ngi.no.

Vi minner om avsnitt 3(i) i §13 av NGFs lover, og ber om at saker som ønskes tatt opp i generalforsamlingen sendes sekretariatet innen 4. mars 2018.

4. Program

Følgende aktiviteter planlegges:

• 13. februar Eldres Forum
• 25. april Når telen går, samt generalforsamling
• 8. mai Yngres Dag
• Juni Befaring – ikke avklart

Informasjon legges ut på NGFs websider når detaljene er avklart.

5. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

6. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Geraldine Sørum
Sekretær

 

 

Vedlegg:
Instrumentering – et nyttig verktøy
Har dere som mottar dette på papir en e-post adresse, så vennligst gi beskjed til: christine.oien@ngi.no.