Når telen går 2017 – Presentasjoner er tilgjengelig!

Når telen går 2017

23. mars 2017

 

 

 

Byggegropveiledningen – et verktøy til bedre planlegging av arbeider i byggegrop.

Carsten Hauser, NGI

 

Revisjon av  Kvikkleireveilederen, kartlegging av nye faresoner og kvikkleire på nett.

Ellen Davis Haugen, NVE

 

PELEVEILEDNINGEN 2018 – Status revisjonsarbeid

Arne Eigeland, Leder Den norske Pelekomité

 

Pågående revisjon av Eurokode 7

Astri Eggen, Leder Eurokode 7 komite i Standard Norge, Veidekke Entreprenør AS

 

Detektering av kvikkleire

Anders Samstad Gylland, Multiconsult

 

Teknisk regelverk fra Bane NOR

Geir Svanø, Bane NOR

 

Statens vegvesens håndbøker og pågående revisjoner

Hanne Bratlie Ottesen, Vegdirektoratet