Monthly Archives: mai 2015

Yngres Dag 2015 – Foredrag

Yngres Dag 2015

Torsdag 7.mai

Foredrag

  1. Hywind – flytende vindturbiner Erik Schøitz, Multiconsult
  2. Ny dreneringsmetode – «Drill Drain» – brukt ved Rv 7 i Tysse Stefan Fjellheim, Fundamentering/Huth&Wien Engineering
  3. Skjeggestadbrua – Om skredet, brukollapsen og pågående arbeider Eigil Haugen, SVV
  4. Metodikk RIG/RIB vedrørende opptak av horisontalkrefter og input av randbetingelser til jordskjelvanalyser Mirjam Knutsen, Multiconsult
  5. Tilstandsvurdering av fjellskjæring for Limon Dam, Peru Einar John Lande, NGI