Peledagen, 28. september 2022


Arrangementdetaljer


PELEDAGEN 2022

Peledagen har som mål å samle og engasjere hele Norges pelemiljø – fra byggherrer, prosjekterende ingeniører, utførende entreprenører til leverandører, i tillegg til våre nordiske kolleger.

Arrangementet er ikke et tradisjonelt pelekurs, men vil rette fokus mot løsninger, metoder, erfaringer og utfordringer med forskjellige typer pelearbeider både i teori og praksis.

Det vil bli flere presentasjoner fra prosjekter hvor utfordringer, valg av løsninger og gjennomføring blir belyst både fra prosjekterende og utførende aktører. Videre vil problemstillingen med «hva er godt nok berg» bli belyst med et innlegg som beskriver svensk praksis.

Peledagen skal være en uformell møteplass der hele pelebransjen samles. Komitéen håper at dagen danner grunnlag for å knytte nettverk, dra i gang diskusjoner og ikke minst skape god, kollegial stemning.

Du finner mer informasjon og skjema for påmelding HER.