Kurs i praktisk grunnboring uke 37


Arrangementdetaljer


Kurset er fulltegnet! Dersom du gjerne skulle ha vært med på arrangementet, men ikke har fått plass, ber vi deg om å ta kontakt med magne@era-geo.no. Grunnundersøkelseskomiteen vil vurdere behov for å sette opp flere kursdatoer basert på tilbakemeldinger på ønske om dette.

NGF Grunnundersøkelseskomiteen arrangerer kurs i praktisk grunnboring høsten 2022. Nå er informasjonssiden for høstens kurs ferdigstilt og det er åpnet for påmelding. Kurset vil bli arrangert ved Gardermoen i september, og vil vare i to dager.

 

Kurset tar sikte på en grundig gjennomgang av de mest vanlige grunnundersøkelsene med praktiske demonstrasjoner i felt. Dette skal gi deltakerne en grundig forståelse av metodene, både med hensyn til forberedelser, praktisk utførelse og konsekvenser av avvik fra standardiserte prosedyrer. Kurset vil også inkludere praktiske og formelle forhold rundt borevirksomheten, så som bestemmelser i Maskinforskriften, HMS med ergonomi, datainnsamling og vedlikehold av utstyr.

 

Kurset retter seg mot både grunnborere, feltingeniører, feltkoordinater og andre med interesse for geoteknisk feltarbeid. Det stilles ikke krav til spesielle forkunnskaper, men erfaring med geoteknisk feltarbeid vil være en fordel.

 

Seminaret gjennomføres som en blanding av gjennomgang av stoff i plenum, samt gruppevis demonstrasjoner og øvinger i felt.

 

Link til mer informasjon, program og påmelding finnes her;

https://grunnborerskolen2022.mmevent.no/hjem